MTÜ Karitsa küla

2018. aasta suve hakul kogunesid kogukonna ühistest tegemistest huvitatud külaelanikud ning otsustasid, et küla sidususe tõstmiseks ning esindatuse tugevdamiseks osavalla tasandil, on vajalik külavanema valimine. Külavanemaks valiti Marek Mäekivi.

2019. aasta kevadel moodustati külavanema tegevuse toetamiseks toimkond, kuhu kuulub, külavanema ettepanekul, seitse inimest küla erinevatest osadest. Põhieesmärgiks seati külaelu arengu eestvedamine ja ühistegevuse võimaluste laiendamine.

Samuti otsustati asutada külaselts (juriidilise nimega Mittetulundusühing Karitsa küla), mille asutajaliikmeteks on külavanema poolt ellu kutsutud toimkonna liikmed, kuid liikmelisus on loomulikult avatud kõigile soovijatele – liikmemaksu ei ole.

Hea külaelanik! Kui soovid nõu ja jõuga eelpooltoodud tegevustes rohkem kaasa lüüa või sõna sekka öelda, võta meiega ühendust. Kõik uued ideed ja ka probleemipüstitused on alati oodatud.

Kui oled valmis tegevusi ka rahaliselt toetama – tee võimalusel oma annetus külaseltsi arveldusarvele või võta ühendust meie laekuriga – iga euro on hinnatud ja saab asjalikult kasutatud.

MTÜ Karitsa küla arveldusarve: SEB:EE361010220279807228
Täname annetajaid!

Laekuri aruanded

Projektid