Sümboolika

Kogukondliku identiteedi juurde on läbi ajaloo kuulunud ühised sümbolid ja atribuudid.
Mõte Karitsa küla märgist sai hoo sisse 2019 aasta kevadel, kui hakati pidama plaani oma küla lipu valmistamiseks.
Meie küla kunstihing Kaia Saaremets kogus kokku erinevad ideed ning ning sobitas need ühtsesse kavandisse.

Kujunduses pole lähtutud niivõrd heraldika karmidest reeglitest, vaid soovist saada ilus lipp, mis oleks küla „nägu” ja jutustaks küla lugu.

Lipul on kujutatud küla geograafiliste piiride kontuur, mida läbib jõgi. Kui vanasti jagas jõgi maa-ala kaheks külaks – Karitsa ja Salutaguse, siis täna võib öelda, et jõgi liidab kaks vana väikest küla üheks suureks. Lipu kavandajad soovisid, et see sümboliseeriks külale olulisi asju nii olevikus kui kaugemas ajaloos.

Et karjapidamine on Karitsa külaga seotud selle algusaegadest kuni tänase päevani, (küla on selle järgi ka oma nime saanud) sai lipule „jalutama” kena väikese karja jagu loomi. Mäletamaks möödunut, on lipul oma koha leidnud Karitsa mõisasüdames asunud suur kolmekordne viinaköök, mis lammutati maatasa aastakümneid tagasi. Neljavärvilise lipu põhitoon on roheline, mis sümboliseerib meie rohumaade rohkust.

Niisiis otsustas küla toimkond, et kevadisel kohvikutepäeval teenitud raha investeeritakse esimesena lippudesse.
Külaplatsile sai tellitud erikujundusega mastivimpel ning suur mastilipp pidupäevadeks. Lisaks soetati ka majalipu mõõdus nn paraadlipp, mille küla esindus saab vajadusel kaasa võtta.