Laekuri aruanded

Laekur/raamatupidaja Lea Roosmäe;
e-post lea@mersi.ee; tel 5226955

2019. aasta

Külaseltsi juriidilise registreerimisega selle aasta kevadel, tekkis hea võimalus ka rahaasjade korrektseks korraldamiseks.

Esimese algatuse „seemnerahaks”, tegid külaseltsi toimkonna liikmed ning selle käigus kogunes 20 eurot sularaha. Erakordse panuse on teinud annetajad ja nende toel on laekunud tänaseks 1250 eurot. Omatulu teenisime 477 eurot, millest 289 eurot on laekunud mitmete varasemate aastate vältel raamatu „Karitsa küla ja mõisa lugu” müügist. Kevadise Kaiu kohvikutepäeva puhastulu oli 188 eurot.

Kulu poole pealt oleme seni olnud tagasihoidlikud – tasutud MTÜ asutamise riigilõiv 20 eurot ja 160,20 uute külalippude ja mastivimpli eest. Kokku on laekunud raha 1747 eurot, millest kulutanud oleme seni 180,20 eurot.