Projektid

Külaseltsi loomise üks eesmärke on leida võimalusi nii omatulu teenimiseks kui ka esitada rahataotlusi konkreetsete projektide elluviimiseks.

Külaplatsi renoveerimine

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) 2020 kevadvoor

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine